تعمیرات مبل

تعمیرات مبل به دو صورت تعمیر مبل کامل و شارژ انجام می شود. علت اصلی تفاوت قیمت در مراکز مختلف نیز همین مورد است. اگر قصد دارید مبلمان شما چندین سال کار کند بهتر است تعمیرات کامل انجام دهید. همچنین اگر می خواهید برای مدت کوتاهی کمتر از یک سال مبل را نگه دارید بهتر است شارژ کنید.

لیست قیمت تعمیرات مبل مجموعه مبل شناس
لیست قیمت خدمات مبل مجموعه مبل شناس