تعمیرات

مبل شناس  اولین سایت  مرجع در زمینه تعمیرات مبلمان است و تمامی خدمات مربوط به تعمیرات مبل از جمله فروش پارچه مبلی و فوم سرد در این سایت ارائه می شود .

با مطالعه مقالات آموزشی مبل شناس می توانید بسیاری از موارد مربوط به تعمیرات مبلمان را خودتان انجام دهید همچنین ویدیوهای آموزشی نیز در اینستاگرام قرار داده شده است .