قوانین سایت مبل شناس

مسولیت سالم رسیدن کالا برعهده باربری است.

محصولات فروخته شده مرجوعی یا تعویض ندارد.

ابعاد فوم ها تا 2 سانتی متر خطا دارد.