رزرو نوبت تعمیر

چنانچه  استعلام قیمت را به شما اعلام کرده ایم اکنون می توانید جهت رزرو نوبت اقدام نمایید.

رزرو نوبت

توجه : چنانچه از استعلام قیمت مبل شما بیشتر از ۲۴ ساعت گذشته لطفا قبل از رزرو نوبت مجددا استعلام قیمت بگیرید.

۱- مبل شناس مبل تعمیر شده را به مدت ۵ سال ضمانت می کند.

۲- انتخاب و تهیه پارچه اعم از جنس، رنگ یا …  به عهده مشتری است.

۳- مرکز مبل شناس سفارشات مربوط به رنگ چوب و همرنگی چوب را نمی پذیرد.

۴- تاریخ تحویل مبل از زمان دریافت پارچه از مشتری به مدت ۱۵ روز کاری می باشد.